english
Koncesjonowana Agencja Ochrony
Mienia i Osób TWIERDZA
Specjalizujemy się w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno
małych jak i dużych wielofunkcyjnych obiektów o wysokim
standardzie i prestiżu. Koncesja MSW L-0286/05
english

Ochrona imprez


     Świadczymy usługi ochrony imprez masowych odbywające się w obiektach zamkniętych i na terenach otwartych, zgodnie z "Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych" z dnia 20 marca 2009 roku.


Zapewniamy Profesjonalną ochronę osób i mienia, oraz ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz służbami miejskimi: Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług ochrony.

Do ochrony imprez wyznaczamy wyszkolonych, jednakowo umundurowanych pracowników ochrony z ukończonym kursem w zakresie ochrony bezpieczeństwa imprez masowych o odpowiedniej kulturze osobistej i prezencji. Zapewniamy profesjonalną łączność bezprzewodową pomiędzy pracownikami ochrony.

Na życzenie Klienta sporządzamy Plan Zabezpieczenia Imprezy Masowej wymagany do uzyskania pozwolenia na jej organizację.

Ochrona w garniturach - na życzenie klienta

Zabezpieczamy:      

  • Imprezy masowe 
  • Imprezy rekreacyjne
  • Imprezy okolicznościowe
  • Imprezy firmowe
  • Bankiety
  • Pikniki
  • Koncerty
  • Wystawy
  • Zawody sportowe