english
Koncesjonowana Agencja Ochrony
Mienia i Osób TWIERDZA
Specjalizujemy się w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno
małych jak i dużych wielofunkcyjnych obiektów o wysokim
standardzie i prestiżu. Koncesja MSW L-0286/05
english

Ochrona stacjonarna obiektów

Zadaniem naszej agencji z siedzibą w Łodzi jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających włamaniom, kradzieżom, zniszczeniom i dewastacji mienia. Naszą specjalnością jest ochrona stacjonarna przede wszystkim budynków biurowych.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą. Surowa weryfikacja kandydatów po przeszkoleniu wewnętrznym i obiektowym pozwala na wyeliminowanie czynnika rutyny w realizacji zadań. Od pracowników wymagamy dużo, ale za odpowiednie wynagrodzenie. Wychodzimy z założenia, że dobrze opłacany pracownik wykonuje należycie powierzone mu zadania.

Świadczona stacjonarna ochrona biura, czy też innych obiektów przeprowadzana jest rzetelnie oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań każdego Zleceniodawcy. Zabezpieczamy teren przed włamaniem, czy innego rodzaju ingerencją osób trzecich.

Nasza agencja Twierdza świadczy usługi na terenie całego kraju. Wiedza bogata w ponad dwudziestoletnie doświadczenie i stały kontakt z Klientem pozwala na optymalne zabezpieczenie terenu, czy też osób oraz mienia.

Oferujemy ochronę obiektów jak

-Centra Logistyczne
-Powierzchnie Magazynowe
-Zakłady Przemysłowo - Produkcyjne
-Powierzchnie Biurowe
-Powierzchnie Handlowe
-Osiedla Mieszkaniowe
-Instytucje Naukowe
-Salony i Komisy Samochodów

W cenie zapewniamy: 

 1. Szczegółową Instrukcję Ochrony Obiektu
 2. Stały nadzór nad kontraktem Dyrektora i Kierownika ds. Ochrony
 3. Odpowiedzialność z tytułu Polisy Ubezpieczeniowej
 4. Wyposażenie pracowników ochrony w:
  • Jednakowe umundurowanie i oznakowanie
  • Telefon komórkowy
  • Wewnętrzną łączność radiową
  • Książkę służb
  • Książkę ewidencji ruchu osobowo- towarowego
  • Książkę kluczy
  • Jednorazowe przepustki
  • Tablice informacyjne

 Wycena następuję po podaniu specyfikacji obiektu, bądź po spotkaniu z przedstawicielem firmy.